ThiemeMeulenhoff
 
 


 • Diagnostische toetsen per hoofdstuk - leerjaar 2 (Toets)


 • Werkboekopdrachten

 • www 02-22 De Nieuwste Tijd: welke begrippen ken je? (interactieve puzzel)

 •    Test met behulp van deze puzzel je kennis van begrippen uit de Nieuwste Tijd.

     Bij de puzzel staat een aantal omschrijvingen van begrippen uit de Nieuwste Tijd. Lees elke
     omschrijving en plaats daarna het begrip dat erbij hoort op de juiste plaats in de puzzel. Als je
     er even niet uit komt kun je een hulpletter vragen.

     Waar je bij het maken van de puzzel op moet letten:
        - komt er in het begrip een letter ij voor, dan gebruik je daarvoor in de puzzel twee vakjes: één
        vakje voor de i en één vakje voor de j.

        - begrippen die uit meerdere woorden bestaan worden aan elkaar geschreven. Een voorbeeld
        (dit begrip staat niet in de puzzel!): NIEUWSTETIJD

     Succes!

 • www 03-11 Het leven van Gandhi verfilmd


 •       Klik hier voor het materiaal dat hoort bij de opdracht ‘Het leven van Gandhi verfilmd’ met
        behulp van de film of fragmenten uit de film.

        Klik hier voor een korte beschrijving van de film en de gesproken tekst van de film in vertaling.

        Klik hier voor de besprekingen van de film.

 • www 04-13 Nederland in WO II op affiches


 • www 06-04 De Nederlanden in opstand tegen Spanje

 •    Een overzicht van websites bij een deel van de historische momenten uit de Tachtigjarige Oorlog.

 • www 06-13 Op zoek naar de Republiek

 •    Ga op zoek naar monumenten uit de tijd van de Republiek in je eigen omgeving.


  Terug                           Home (Sprekend verleden)