Introductie

Aan de leerlingen die gaan werken met de diagnostische toetsen Sprekend verleden.

Op deze website staan diagnostische toetsen. Het is de bedoeling dat je door het maken van deze toetsen kan zien of je de basisstof al voldoende beheerst. De kennis die in de diagnostische toetsen getoetst wordt, komt overeen met de kennis die ook in proefwerken getoetst wordt.

De laatste vragen van iedere toets zijn historisch-besef-vragen. Ze gaan over voor geschiedenis belangrijke vaardigheden.

Basisstof Onder basisstof verstaan de auteurs van Sprekend verleden:
- de tijdbalk aan het begin van ieder hoofdstuk in het leerboek en de bijbehorende opdracht in het werkboek,
- de hoofdtijdbalk aan het einde van het leerboek en de bijbehorende opdracht in het werkboek (vanaf hoofdstuk 2),
- de samenvatting van elk hoofdstuk in het werkboek,
- de woorden en begrippen bijna aan het einde van elk hoofdstuk van het werkboek, in de opdracht: 'Woorden en begrippen leren'.

Open en gesloten vragen Een toets begint met 'geslotenvragen'.Dat zijn vragen waarbij
- je alleen iets hoeft aan te klikken.
- je ergens een letter moet invullen.
- je een afbeelding of tekst op de juiste plek moet schuiven.
De computer geeft per gemaakte vraag, op de bovenbalk aan of je de vraag goed, fout of half fout hebt. De totaalscore zie je als je alle 'gesloten vragen' hebt gemaak.

De laatste vragen van een toets zijn meestal 'open vragen'. Dat zijn vragen waarbij je een antwoord moet intikken. Bij deze vragen moet je zelf het antwoord controleren.


Let op: - Als er een nieuwe vraag verschijnt, staat niet altijd het begin van de vraag op het scherm.Je moet dan met een balkje op het scherm naar het begin van de vraag scrollen. Let dus altijd op of je wel het begin van een vraag te pakken hebt.
- Als je het antwoord wilt zien van een open vraag, verschijnt het meestal een stukje hoger dan waar je aan het werk bent.
- De volgorde van de alternatieven van een vraag verandert als je de vragen nog een keer maakt.
 

De toetsen kunnen het beste met Internet Explorer 5.5 of hoger worden gebruikt

Voor docenten
U kunt de diagnostische toetsen downloaden (Let op! 17,98 MB) voor gebruik in een netwerk of op een cdrom.