Je gaat zo dadelijk de bronnen inventariseren
(opdracht 1).
Veel bronnen zijn discriminerend en beledigend van aard.
Ze zijn bedoeld als lesmateriaal bij Sprekend verleden.
Je hebt de informatie uit het leerboek nodig om de bronnen in hun juiste context te kunnen plaatsen.
We vragen je voorzichtig met de bronnen om te gaan. Het is niet onze bedoeling mensen met deze informatie te kwetsen.

Je kunt de bronnen op twee manieren bekijken, via een lijst die chronologisch is geordend, en via een lijst waarbij de bronnen zijn onderverdeeld in rubrieken. Wanneer je met de muiswijzer op de knop ‘bronnen’ staat verschijnen er 2 vierkantjes. Klik je met de muiswijzer op het linker vierkantje, dan verschijnt er een lijst met bronnen die chronologisch is geordend.
Het rechter blokje geeft dezelfde lijst maar dan geordend volgens de rubrieken: NSB/SS/neo nazi’s, confessionelen, communisten, socialisten, liberalen en geschiedschrijvers. De titels van de bronnen zijn onderstreept. Wanneer je op een titel klikt, verschijnt de bron in z'n geheel in het rechtervenster.
Soms zit er een geluidsfragment bij een bron.
Deze kun je beluisteren door op ‘luister’ te klikken.

De informatie die je nodig hebt om de vragen te beantwoorden, kun je op deze website vinden.
Het is handig om voor je aan het werk gaat eerst de website te verkennen, zodat je weet welke informatie je onder welke knop kunt vinden.

Bij opdracht 1 ga je de bronnen inventariseren.
Ga daarom met je muiswijzer op de knop ‘bronnen’ staan (linksonder) en klik vervolgens op het linker, of rechter vierkantje. Nu kan je de bronnen gaan bekijken.